مقالات و پایان نامه ها

b (2783)

دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده ‌‌‌فيزيك بررسي اثر کازيمير با در نظرگرفتن شرايط مرزي به عنوان قيود ديراک پايان نامه‌ کارشناسي ارشد حسين مختارزاده استاد راهنما : دكتر احمد شيرزاد آذرماه 88 دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2784)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد دانشکده علوم پايه- گروه زيست شناسي پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد گرايش ژنتيک عنوان: بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي پروموتر ژن GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده استاد Read more…

By 92, ago