مقالات و پایان نامه ها

رشته های دانشگاه علمی کاربردی

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بسیاری از دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف در هر سطح دانشی نیاز به راهنمایی و مشاوره درباره نحوه مطالعه دروس،منابع کمک درسی و انتخاب رشته تحصیلی مناسب دارند.مشاوران مرکز Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی 97-98 مدارس متوسطه سال تحصیلی 98-1397

طرح تعالی 97-98 مدارس متوسطه سالتحصیلی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل چگونگی نگارش طرح تعالی 97-98 سالتحصیلی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی 97-98 چیست ؟ طرح تعالی 97-98 عنوان طرحی است Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2817)

باسمه تعالي دانشگاه پيام نور گروه مديريت عنوان تحقيق: بخش بندي بازار مواد شوينده و پاک کننده بر اساس مدل منافع پژوهي خريد استاد راهنما: نگارش: شماره دانشجويي: زمستان 93 فهرست مطالب عنوان صفحه فصل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2818)

باسمه تعالي دانشگاه پيام نور گروه مديريت عنوان تحقيق: بخش بندي بازار مواد شوينده و پاک کننده بر اساس مدل منافع پژوهي خريد استاد راهنما: نگارش: شماره دانشجويي: زمستان 93 فهرست مطالب عنوان صفحه فصل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2819)

منشور اخلاق پژوهش با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2820)

دانشگاه آزاد اسلاميواحد اراک دانشکده علوم، گروه تحصيلات تکميلي شيمي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.) گرايش: آلي عنوان: مطالعه اثرات استريوالکتروني موثر برخواص پيکربندي 1و2-ديفنيل ديآزن ، -ديفسفن ، -ديآرسن و -دياستيبن Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2821)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرمانشاه تحصيلات تکميلي، گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش: تحول بررسي رابطه بين بازاريابي اجتماعي بر استقبال مصرف کنندگان (مصالح و فناوري هاي نوين ساختماني) Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2822)

دانشگاه هرمزگان واحد بين الملل قشم پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مشاوره خانواده عنوان: بررسي رابطه عشق و بهزيستي روان شناختي با رضايت مندي از زندگي زناشويي استاد راهنما: جناب آقاي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2823)

بسمه تعالي دانشکده مهندسي مواد بررسي تاثير متغيرهاي عمليات حرارتي بر ريزساختار و مقاومت به سايش چدن نايهارد 4 پايان‌نامه براي اخذ درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي Read more…

By 92, ago