دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشکده هنر و معماري ، گروه طراحـي صنعتـي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.A”
گرايش: طراحــي صنعتــي
عنــــوان:
طراحي پروسه چيـدن و بسته بنـدي توت فرنگـي
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر محمود خان شيرازي مسعود
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر ناصر کليني ممقاني
پژوهشگر:
مهدي عبدالملکي
زمستان1392
تقديـــم بـــه:
پدري صبور،دلسوز و مهربان که الفباي زندگي را به من آموخت.
مادري که در تمــام لحظات عمــرم همـــراه و يــاورم بـوده.
همسري صميمي و مهربان،مقــــدمه شروع فرداهاي بهتــــــر.
چيــــدم گلي ز باغ ادب تا بــــــروز عيــد
در بـــارگـــــــاه ميـــر ادب پـــرور آورم
حيــــف است با خسان گل دانش کنـي نثار
من گـل نثـــــــار مـــردم دانشــــور آورم
شهـــــريار
تشکــر و قدردانــي:
” مـــن لم يشکــــر المنـعـــم من المخلـوقيـــن لـــم يشکر اللَّـه عزّ و جــــــلّ”:
ازپدر و مادر عزيزم، اين دو معلم بزرگوارم، که همواره بر کوتاهي و درشتي من، قلم عفو کشيده و کريمانه از کنار غفلت هايم گذشته اند و در تمام عرصه هاي زندگي يار و ياوري بي چشم داشت براي من بوده اند؛ از استاد با کمالات و شايسته جناب آقاي دکتر محمود خان شيرازي مسعود در مقام استاد راهنما بسيار سپاسگذارم چرا که با صداقت و داريت وعلم خويش راهنمايي هاي بي دريغش را بر من کوچک ارزاني داشته و راه گشاي روشني براي درک بهتر و افق روشني از نحوه نگرش را به من آموختند. سرور و استاد ارجمندم جناب آقاي دکتر ناصر کليني ممقاني در مقام استاد مشاورکه الفباي طراحي صنعتي را از سالهاي دور به من آموختند و با مهرباني و محبت هاي خود همواره در همه مراحل زندگي همراه و ياور اين حقير بوده اند. سپاس بي پايان از دوستان خوبم مهندس امير داوودفر و مهندس مسعود اربابي که همواره حق برادري به گردن من داشته و از ابتداي شروع تحصيل تاکنون با پاکي و صداقت و ارزش هاي والاي انساني موجبات تحصيل و تهذيب را برايم فراهم نمودند. همسر گراميـم مه ســا که همواره يار و حامي من بوده و در سخت ترين شرايط کمک هاي شاياني به انجام و تحقـق ايده ها و افکارم داشته و يار و ياوري بي نظير بوده. از تمامي اساتيد خوبم آقايان ، مهندس هادي جمالي(آرام،مهربان،فهيم،فروتن)، مهندس نوري(مدير،مدبر و با اخلاص) ،مهندس زهري(متفکر و انديشمند)، مهندس صامت(پرتلاش،با انرژي و خوش قلب)، کمال تشکر و امتنان را دارد.
بسمه تعالي
تعهدنامه اصالت پايان نامه کارشناسي ارشد
اينجانب مهدي عبدالملکي دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته به شماره دانشجوي 900732302 در رشته طراحي صنعتي که در تاريخ 06/11/1392 از پايان نامه خود تحت عنوان: “طراحي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي” دفاع نمودم.
بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1-اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه هاي موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2-اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي هم سطح، پايين تر يا بالاتر در ساير دانشگاهها و موسسات اموزش عالي ارائه نشده است.
3-چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4-چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي: مهدي عبدالملکي
بسمه تعالي
درتاريخ :06/11/1392
دانشجو کارشناسي ارشد آقاي مهدي عبدالملکي از رساله خود دفاع نموده و با نمره به حروف با درجه کارشناسي ارشد مورد تصويب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
دکتر محمود خان شيرازي مسعود
فرم اطلاعات پايان نامه هاي رساله هاي کارشناسي ارشد و دكترا
دانشكده هنر و معماري
(اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد : 101 كد شناسايي پايان نامه : 10160102912029 نام ونام وخانوادگي دانشجو: مهدي عبدالملکي
شماره دانشجويي: 900732302 سال و نيمسال اخذ پايان نامه : 20/10/91
زمستان91 عنوان پايان نامه دكتراي حرفه اي و يا کارشناسي ارشد :” طراحي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي ” نام و نام خانوادگي استاد راهنما : دکتر محمود خان شيرازي مسعود
نام و نام خانوادگي استاد مشاور: دکتر ناصر کليني ممقانيآدرس و شماره تلفن:کردستان،سنندج،چهار باغ کوچه انوشيروان شمالي پلاک18واحد2-09122248549چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده)
در اين پژوهش با بررسي فرآيند چيدن ،جابه جايي و بسته بندي توت فرنگي به ارائه راه کاري درست براي ارائه محصولي با کيفيت بهتر و قابليت ماندگاري بالا براي مصرف کننده ارائه شده و با بررسي روش هاي موجود اقدامات لازم در جهت عرضه محصول به صورت مناسب و در خور توجه مصرف کننده با توجه به جنبه هاي عملکردي و استتيکي بسته پرداخته و مواد مناسب طراحي سبز براي استفاده پيشنهاد مي گردد. طرح اين پژوهش طراحي پروسه چيدن ميوه توت فرگي از سر مزرعه کشاورزي و بسته بندي هم زمان آن است از نحوه چيدن و جلوگيري از خستگي کشاورز تا چيدن ميوه با کيفيت و جايگزيني براي سطل هاي موجود که هم اکنون در مزارع استفاده مي شود با قابليت جلوگيري از فشار زياد ، له شدن ، ضربه زدن،واعمال فشار ميکانيکي به ميوه بر اساس جابه جايي در طول مزرعه، جلوگيري از له شدن بوته ها، و قابليت حمل به صورت کلي از مزرعه تا استفاده مصرف کننده با حداقل تماس و جابه جايي و انجام سورتينگ و درجه بندي ميوه لوکس،ميوه مصرف خانوار، ميوه مصرف کارخانه مي باشد. که با رعايت پروسه موجود ميتوان شاهد محصولي با کيفيت دلخواه مصرف کننده بود که داراي ماندگاري بالاتر و از طعم و رنگ مناسبي برخوردار است.*نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است. تاريخ و امضاء:
فهرست مطالب
عنوان:………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
فصل اول :کليات طرح:
1-1 بيان مسئله:……………………………………………………………………………………………………………………1
1-2 هدف هاي تحقيق: …………………………………………………………………………………………………….2
1-3 اهميت مضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن: ……………………………………………………………………..2
1-4 سوالات و فرضيه هاي تحقيق: …………………………………………………………………………………………3
1-5 مدل تحقـيـق: ……………………………………………………………………………………………………………..4
1-6 پيشيـنه تحقيـق: …………………………………………………………………………………………………………..5
1-7 محدوديـتها و مشکلات تحقيـق: ……………………………………………………………………………………5
فصل دوم: مطالعات نظري
مقـدمـه : ………………………………………………………………………………………………………………………………..6
2-1 تاريخچه: ………………………………………………………………………………………………………………………7
2-2 کردستـان به عنوان قطب توليد تـوت فرنگي در ايـران: ………………………………………………………9
2- 3 اشتغال زايي : ……………………………………………………………………………………………………………..10
2-4 تاريخچه بسته بندي توت فرنگي: …………………………………………………………………………………..11
2-5 رويکرد طراحي در ارتباط با محصول: ………………………………………………………………………..12
2-5-1 در اين زمينه 7 اصل بسته بندي هاي پايدار: …………………………………………………………………13
2-5-2 اخلاق محيط زيستي و توسعه پايدار: ………………………………………………………………………………14
2-6 کشت توت فرنگي، جلوه اي از کشاورزي پايـدار: ……………………………………………………………..15
2-7 بازار محصول: ………………………………………………………………………………………………………………….15
فصل سوم: روش شناسي تحقيق (متدولوژي)
مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………….18
3- 1 روش تحقيق: …………………………………………………………………………………………………………………..18
3-2 تاريخچه فراواني محصول در کردستان: ……….. ……………………………………………………………………18
3-3 بررسي پروسه چيدن توت فرنگي در وضعيت موجود: …………………………………………………………..19
3-4 بايد هايي که هنگام چيدن بايد رعايت گردد: ……………………………………………………………………….21
3-5 ويژگيهاي توت فرنگي:……………………………………………………………………………………………………22
3-6- ويژگيهاي توت فرنگي استاندارد و سالم: ……………………………………………………………………23
3-7- درجه بندي: ………………………………………………………………………………………………………..23
3-8- بسته بندي : ………………………………………………………………………………………………………..24
3-9- نشانه گذاري: ………………………………………………………………………………………………………25
3-10-هنگام برداشت توت فرنگي بايد نكات زير رعايت شود : ……………………………………………26
3-11-شرايط برداشت توت فرنگي: ……………………………………………………………………………..27
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………………………….30
1-4 توسعه وتدابير در طراحي محصول بر پايه ي تفکر طراحي پايدار: ……………………………………..30
4-2 تکنولوژي هـاي موجود: …………………………………………………………………………………………………..34
4-3 مکانيزاسيون برداشت: ………………………………… …………………………………………………………………..37
4-4 مکانيزاسيون پس از برداشت: …………………………………………………………………………………………….38
4-5 نمونه بسته بندي هاي موجود: …………………………………………………………………………………………..39
4-6 ارگونومي: ………………………………………………………………………………………………………………………40
4-6-1 وضعيت نامناسب بدن حين انجام کار: …………………………………………………………………………40
4-6-2 حمل دستي بار: ………………………………………………………………………………………………….42
4-6-3 بررسي روش‌هاي حمل دستي كالا : ……………………………………………………………………………..45
4-7 چرخه محصول: ……………………………………………………………………………………………………………..47
4-8 مکانيزاسيون پس از برداشت: ……………………………………………………………………………………………47
4-8-1پيش خنک کاري: ………………………………………………………………………………………………………..47
4-8-2 سورتينگ: …………………………………………………………………………………………………………………48
4-8-3 انبار و سردخانه: ………………………………………………………………………………………………………..48
4-8-4 تيمارهاي بعد از برداشت: …………………………………………………………………………………………..49
4-8-5 بستـهبندي: …………………………………….. ………………………………………………………………………50
4-8-6 حمل و نقل: ……………………………………………………………………………………………………50
4-8-7 اقتصـاد: …………………………………………………………………………………………………………………..51
4-9 چرخه بازار: …………………………………………………………………………………………………………………52
4-10 جايگاه محصول توت فرنگي در جهان و ايران: ………………………………………………………………..52
4-10-1 سطح زير کشت و ميزان توليد: ………………………………………………………………………………….53
4-10-2واردات محصول: ……………………………………………………………………………………………………..54
4-10-3 صادرات محصول: …………………………………………………………………………………………………..55
4-11 توجيه فني و اقتصادي: ………………………………………………………………………………………….56
4-12 مطا لعا ت بازار: ………………………………………………………………………………………………………….56
4-13 توجيه پـذيري فني : ……………………………………………………………………………………………………57
4-14 تجزيه و تحليل مالي: …………………………………………………………………………………………………..58
4-15 بسته بندي: ………………………………………………………………………………………………………………..59
4-15-1انتخاب مواد: …………………………………………………………………………………………………………..62
4-15-1-1 پلاستيک ها: ……………………………………………………………………………………………………..63
4-15-1-2 کاغذ و مقوا: ……………………………………………………………………………………………………..64
4-15-1-3 کارتن: ……………………………………………………………………………………………………………..66
4-15-1-4 بررسي قيمت: …………………………………………………………………………………………………68
نتيجه گيري: ………………………………………………………………………………………………………………………69
فصل پنجم: ايده و طرح و نتيجه گيري
5- 1 انتخاب طرح مناسب: ………………………………………………………………………………………………92
2-5طراحي پرسنا: …………………………………………………………………………………………………………94
5-3 طرح هاي برگزيده: …………………………………………………………………………………………………100
5-4 انتخاب برند مناسب براي محصول: …………………………………………………………………………..108
5-5 انتخاب برند اصلي: ………………………………………………………………………………………………..109
نتيجه گيري: ………………………………………………………………………………………………………………….122
پيشنهادات و راه کار ها: ………………………………………………………………………………………………….123
منابع و ماخذ: ……………………………………………………………………………………………………. 124
چکيده انگليسي : ………………………………………………………………………………………………. 127
فهرست جدول ها:
عنوان: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه
جدول شماره3-1(فرمول درصد آفت زدگي ميوه توت فرنگي-روش آزمون) ……………………………………………………………………..25
جدول شماره4-1(توسعه و تدابير در طراحي محصول) ………………………………………………………………………………………………30
جدول شماره4-2(حدود مجاز توصيه شده در خصوص نيروي كشيدن و هل دادن بار در راستاي افقي ) ………………………………..43
جدول شماره4-3(حدود مجاز توصيه شده در خصوص نيروي كشيدن و هل دادن بار در راستاي عمودي ) …………………………….44
جدول شماره4-4(سطح زير کشت و ميزان توليد توت فرنگي در نه کشور عمده توليد کننده جهان) …………………………………….54
جدول شماره4-5(کشورهاي عمده وارد کننده توت فرنگي) ……………………………………………………………………………………….54
جدول شماره4-6 (ارزش صادرات محصول توت فرنگي) ……………………………………………………………………………………………55
جدول شماره4-7(واردات توت فرنگي) ………………………………………………………………………………………………………………..56
جدول شماره4-8(سهم محصول از واردات) ………………………………………………………………………………………………………….57
جدول شماره4-9(مقايسه قيمت ) …………………………………………………………………………………………………………………….59
فهرست نمودارها:
عنوان: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
نمودار شماره2-1(پايداري) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12
نمودار شماره2-2(چرخه محصول پايدار) ……………………………………………………………………………………………………………..13
نمودار شماره4-1(مکانيزاسيون برداشت) ……………………………………………………………………………………………………………..37
نـمـودار شمـاره4-2(مکانيزاسيـون پـس از برداشـت) ……………………………………………………………………………………………38
فهرست شکل ها:
عنوان: ……………………………………. …………………………………….. ……………………………………………………………………………..صفحه
شکل 1-2(محصول پايدار) ………………………………………………………………………………………………………………………………………14
شکل2-2(محصول ارگانيک) …………………………………………………………………………………………………………………………………….17
شکل 3-1(بررسي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي) ………………………………………………………………………………………………19
شکل 3-2(بررسي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي-نمونه تصادفي) ……………………………………………………………………………20
شکل 4-1( بررسي پروسه چيدن همراه با مکان جغرافيايي کاشت محصول) …………………………………………………………………………31
شکل 4-2( بررسي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي در کشور هاي توسعه يافته) ………………………………………………………….32
شکل 4-3( بررسي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي در کشور هاي توسعه يافته ) …………………………………………………………33
شکل 4-4( ماشين برداشت مکانيزيسيون توت فرنگي) …………………………………………………………………………………………………..34
شکل 4-5( بررسي اختراعات صورت گرفته در راستاي چيدن و بسته بندي توت فرنگي) ………………………………………………………..35
شکل 4-6( بررسي اختراعات صورت گرفته در راستاي چيدن و بسته بندي توت فرنگي) ………………………………………………………..36
شکل 4-7( بررسي اختراعات صورت گرفته در راستاي چيدن و بسته بندي توت فرنگي) ………………………………………………………..37
شکل5-1 (نمونه پروسه موجود) …………………………………………………………………………………………………………………………94
شکل5-2(نمونه بسته بندي هاي موجود) ……………………………………………………………………………………………………………..95
شکل5-3(طراحي پرسنا براي مصرف لوکس) ……………………………………………………………………………………………………….96
شکل5-4(طراحي پرسنا براي مصرف خانوار) ………………………………………………………………………………………………………97
شکل5-5(طراحي پرسنا براي مصرف کارخانه) …………………………………………………………………………………………………..98
شکل5-6(طراحي محصول براي مصرف لوکس) ………………………………………………………………………………………………..99
شکل5-7(طراحي سطل چيدن توت فرنگي با قابليت سورتينگ) ………………………………………………………………………….101
شکل5-8(طراحي جعبه و استراکچر) ……………………………………………………………………………………………………………….103
شکل5-9(طراحي پالت قرار گيري توت فرنگي) ……………………………………………………………………………………………….104
شکل5-10(طراحي جعبه هاي محصول) …………………………………………………………………………………………………………..105
شکل5-11(طراحي پالت هاي يک کيلويي توت فرنگي) …………………………………………………………………………………….106
شکل5-12(طراحي جعبه پانصد گرمي خانوار) …………………………………………………………………………………………………111
شکل5-13(طراحي جعبه حاوي توت فرنگي با قابليت نگهداري ميوه) ………………………………………………………………..112
شکل5-14(طراحي و چيدمان جعبه هاي توت فرنگي) ……………………………………………………………………………………..113
شکل5-15(جعبه با قابليت نفوذ پذيري هوا و ماندگاري) ………………………………………………………………………………….114
شکل5-16(توت چين جهت چيدن توت با کاسبرگ) ………………………………………………………………………………………114
شکل5-17(زير جعبه) ………………………………………………………………………………………………………………………………….114
شکل5-18(صندلي کارگر توت چين) …………………………………………………………………………………………………………….114
فهرست طرح ها:
عنوان: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
طرح5-1(چيدمان داخل بسته) ……………………………………………………………………………………………………………………70
طرح5-2(بسته تبليغاتي) ……………………………………………………………………………………………………………………………71
طرح5-3(استراکچر حمل کارتن) ……………………………………………………………………………………………………………….72
طرح5-4(پالت هاي جمع کننده محصول) …………………………………………………………………………………………………..73
طرح5-5(قرارگيري پالت هاي حاوي جمع آوري توت و چيدمان ميوه) …………………………………………………………74
طرح5-6(چيدمان ميوه داخل بسته بندي هاي تک) ………………………………………………………………………………………75
طرح5-7(چيدمان ميوه لوکس) ………………………………………………………………………………………………………………….76
طرح5-8(چيدن توت فرنگي با ماشين) ………………………………………………………………………………………………………77
طرح5-9(طبقه بندي ظروف حاوي ميوه و چيدمان بروي هم) …………………………………………………………………….78
طرح5-10 (سورتينگ توت براساس3 نوع تنوع محصول) ……………………………………………………………………………79
طرح5-11(مکانيزم چيدن و بسته بندي با بسته هاي مقوايي)…………………………………………………………………………80
طرح5-12(مراحل چيدن و جابه جايي بسته) ……………………………………………………………………………………………..81
طرح5-13(جداسازي ميوه از بدو چيدن در زمين) ………………………………………………………………………………………82
طرح5-14(انواع جعبه هاي چيدن ميوه) …………………………………………………………………………………………………….83
طرح5-15(انواع بسته هاي شبيه و نظير) ……………………………………………………………………………………………………84
طرح5-16(جعبه با قابليت چيدمان و سورتينگ ميوه ) …………………………………………………………………………………85
طرح5-17(جعبه) ……………………………………………………………………………………………………………………………………86
طرح5-18(ميوه چين با کاسبرگ) ……………………………………………………………………………………………………………..87
طرح5-19(نشستن و چيدن) …………………………………………………………………………………………………………………….88
طرح5-20(توت چين) …………………………………………………………………………………………………………………………….89
طرح5-21(ارازي کشت توت فرنگي) ……………………………………………………………………………………………………….90
طرح5-22(وسيله ي با قابليت چيدن دسته جمعي توت فرنگي) …………………………………………………………………..91
طرح5-23(طراحي پرسنا براي مصرف لوکس) ………………………………………………………………………………………….100
طرح5-24(برند اصلي محصول) ……………………………………………………………………………………………………………..108
طرح5-25(طراحي برند محصول) …………………………………………………………………………………………………………..109
طرح5-26(طراحي ماشين چيدن توت فرنگي تک نفره) …………………………………………………………………………..110
فهرست نقشه ها:
عنوان: ……………………………………. …………………………………….. ……………………………………………………………………………..صفحه
نقشه 5-1(طراحي استراکچر جعبه با قابليت نگهداري کارتن) …………………………………………………………………………………….102
نقشه 5-2(طرح کسترده پالت هاي حاوي محصول) ………………………………………………………………………………………………….107
نقشه 5-3(چيدمان اجرايي کارتن هاي بسته) …………………………………………………………………………………………………………….115
نقشه 5-4 (نقشه اجرايي جعبه) ………………………………………………………………………………………………………………………………116
نقشه 5-5(نقشه اجرايي توت چين) …………………………………………………………………………………………………………………………118
نقشه 5-6(نقشه اجرايي صندلي کارگر توت چين) …………………………………………………………………………………………………….121
فصل اول
1-2 بيان مسئله:
توتفرنگي با نام علمي Fragaria و از خانواده Rosaceaeميباشد. ميوه توتفرنگي شبيه توت ولي کمي درشتتر با رنگ قرمز است. ارقام بومي توتفرنگي ايران شامل کردستان، گيلاسي، اتابکي و دلندي و ارقام تجاري عمده شامل سلوا، کاماروسا، کوئين اليزا، پاروس، گاويتا و پاجارو ميباشد. توتفرنگي ميوهاي فوقالعاده حساس در برابر عوامل محيطي و شرايط نگهداري بوده و به همين دليل عمر پس از برداشت آن کوتاه و نياز به مراقبت هاي ويژه دارد (علي عسگريان 1390). اين محصول به دليل داشتن رطوبت زياد وخصوصيات فيزيکي آن بسيار فساد پذير بوده ودر دوره برداشت وپس از برداشت بخش عمده اي از آن ضايع و غير قابل مصرف مي شود براي کاهش ضايعات اين محصول باغي استان( که مقدارضايعات آن بعضآ به 35-40 در صد هم مي رسد) به حداقل ممکن با استفاده از روشهاي صحيح برداشت و بکارگيري اصول وتکنيکهاي پس از برداشت مثل سورت ودرجه بندي ،بسته بندي،سردکردن مقدماتي، حمل ونقل مناسب ونگهداري فني قابل اهميت مي باشد(شمس الله مرادي،چوب تراشان1390). لذا بکار گيري راهکارهاي عملي واصولي به همين منظور بايستي مد نظر مسئولين ،دست اندرکاران وبرنامه ريزان بخش کشاورزي قرار گيرد. سطح زير کشت توتفرنگي در ايران بر اساس آخرين آمارهاي ارايه شده توسط سازمان خوار و بار جهاني (FAO) در حدود 2500 هکتار ميباشد که در مقايسه با سطح زير کشت جهاني، ايران در حدود 1/0 درصد سطح زير کشت جهاني را در اختيار داشته و از اين نظر مقام بيستويکم را در بين کشورهاي جهان دارا ميباشد (بينام 2010). مناطق عمده توليد کننده اين محصول در ايران به ترتيب استانهاي کردستان، مازندران، گلستان، تهران و منطقه جيرفت ميباشند که بخش عمده توليد (در حدود 85 درصد) در استان کردستان صورت ميگيرد. بر اساس آمارهاي ارايه شده توسط سازمان جهاد کشاورزي،% 95 درصد اين محصول در فضاي باز توليد ميشود و زمان عرضه به بازار در دو بازه زماني اوايل ارديبهشت ماه تا اواخر خرداد و اواسط شهريور تا اواسط آبان ماه ميباشد. هر ساله مقدار قابل توجهي از محصول توت فرنگي در مراحل چيدن وبسته بندي از بين ميرود که عمده آن لهيدگي و خرابي وارد شده به محصول به علت جابه جايي و ظروف نا مناسب است.
1-2 هدف هاي تحقيق:
هدف ارائه پروسه چيدن و بسته بندي محصول مي باشد به نحوي که به ارائه محصول با کيفيت تر در بازار و عرضه آن به مشتري منجر شود.همچنين ازفساد و از بين رفتن محصول جلوگيري کند، همچنين موجب سود بيشتر و توزيع محصول با کيفيت تر به بازار مي گردد.همچنين از 30% خرابي محصول به دليل عدم بسته بندي مناسب جلوگيري مي کند که با توجه به ميزان سالانه محصول مبلغ قابل توجهي صرفه جويي مي گردد.و موجب به وجود آمدن هويت يک محصول با کيفيت عالي مي گردد. هدف طرح پيشنهادي، مکانيزاسيون زنجيره چيدن و بسته بندي توتفرنگي است، و انتظار ميرود اجراي اين طرح منجر به کاهش ضايعات، حفظ کيفيت و در نهايت افزايش عمر نگهداري محصول عرضه شده گردد.
1-3 اهميت مضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن:
برطبق برآوردهاي انجام شده توسط سازمان جهاد کشاورزي، تلفات توتفرنگي از زمان برداشت تا زمان ارايه به بازار در حدود (%35-%40 ) درصد توليد کل اين محصول در کشور ميباشد که رقم بالايي بوده و بازگو کننده ضرورت ايجاد تغييرات بنيادي در عمليات برداشت و پس از برداشت اين محصول در کشور است. در اين پژوهش با بررسي فرآيند چيدن ،جابه جايي و بسته بندي توت فرنگي به ارائه راه کاري درست براي ارائه توت فرنگي با کيفيت بهتر و قابليت ماندگاري بيشتر براي مصرف کننده ارائه شده و با بررسي روش هاي موجود اقدامات لازم در جهت عرضه محصول به صورت مناسب و در خور توجه مصرف کننده به جنبه هاي عملکردي و استتيکي بسته پرداخته و مواد مناسب طراحي پايدار براي استفاده پيشنهاد مي گردد.طرح اين پژوهش طراحي پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي ميباشد با در نظر گرفتن اکثر جوانب و معايب موجود. طراحي فرآيند و وسيله هايي که موجبات ماندگاري ميوه توت فرنگي را فراهم مي کند و محصول را با ماندگاري بالاتر و کيفيت مناسب جهت استفاده مصرف کننده ارائه مي کند.
1-4 سوالات و فرضيه هاي تحقيق:
توت فرنگي از فساد پذيرترين ميوه ها بوده وبايد در حالت کاملاً رسيده برداشت شود. فعاليتهاي بسيار زياد متابوليکي توت فرنگي مي تواند باعث از بين رفتن آن حتي بدون حضور عوامل فاسد کننده گردد.ساختار توت فرنگي طوري است که آن را در مقابل فساد آسيب پذير مي سازد، اين محصول داراي لايه پوششي بسيار نازک ونرمي بوده که به آساني از بين مي رود، همچنين گوشت ميوه نرم است و آن را در مقابل ضربه و فشار بسيار آسيب پذير مي سازد.صدمات وارد شده ابتدا باعث نرمي توت فرنگي شده ،سپس مکان مناسبي را براي حمله عوامل بيماري زا فراهم مي سازد. فعاليت هاي متابوليکي زياد و حساسيت ميوه به آسيب ديدگي و فساد ميکروبي ، به صاحبان مزارع توت فرنگي هشدار مي دهدکه در برداشت توت فرنگي نهايت دقت را به عمل آورند.
– استفاده از روش مناسب چيدن جهت جلوگيري از آسيب محصول
– هماهنگ کردن فرايند چيدن وبسته بندي و حفظ طعم و رنگ توت فرنگي
– جلوگيري از فشار هاي فيزيکي و ضربه به محصول جهت ماندگاري توت فرنگي
– جداسازي و سورتينگ توت فرنگي هنگام چيدن از بوته مي تواند از فشارهاي وارد به محصول جلوگيري کند.
– با استفاده از روش هاي درست بسته بندي مي توانيم از 30% تلفات ناشي از توت فرنگي جلوگيري کنيم.
-مصرف تازه خوري توت فرنگي انتظار ماندگاري بيشتري از محصول را براي ما فراهم مي کند.
1-8 مدل تحقـيـق:
در اين پژوهش با توجه به مناطق زير کشت و الگوي متفاوت کشاورزي که خود موجب پتانسيل منطقه گرديده است با مصاحبه و انجام مستقيم بررسي پروسه چيدن و بسته بندي محصول به صورت تحقيق ميداني و بررسي الگو هاي رفتاري پروژه عملي را آغاز نموديم و در مبحث نظري با توجه به موضوع تحقيق که از نوع کشت توت فرنگي و بسته بندي توت فرنگي رويکرد طراحي پايدار انخاب گرديده است. اين سه مورد در يک چرخه ارتباطي صحيح قرار گرفته و بتوان در آينده نيز از نتايج مصرف منابع در حال، بهره مند شد. کشاورزي امري مهم و حائز اهميت جهاني است به طور کلي اگر محصولي ضمن ايجاد درآمد و افزايش توليد مواد غذايي کمترين زيان را به منابع اصلي و تجديد ناپذير وارد نمايد از اهميت خاص و بسزايي برخوردار است توت فرنگي بدون اتکا به منابع آب زير زميني ،بدون مصرف هرگونه سموم و با مصرف کود هاي شيميايي و در شرايطي که از فرسايش زمين تا حدودي جلوگيري کرده توانسته است منشا درآمد و اشتغال زايي براي تعداد قابل توجهي از افرادجامعه گردد و نقش آن در تعليف دام و زيبايي هاي خاص که به منطقه بخشيده است آن را به عنوان جلوه اي از کشاورزي پايدار مطرح نموده است. توت فرنگي با نور مستقيم آفتاب وهواي خنک کوهستاني سازگاري بسيار خوبي دارد تلاش دسته جمعي خانوار و استفاده از نيروي کار مجاني و در دسترس ،کشت و کار توت فرنگي را در کشت هاي سنتي توجيه پذير نموده است
1-9 پيشيـنه تحقيـق:
روش هاي موجـود براي چيدن و بسته بندي محصول به 2 شيـوه است در مرحله نخست به روش سنتي با ظرف هاي بزرگ توت فرنگي از بوته چيده شده و بعد از چيدن همه ظروف را بروي هم تلنبار کرده و بعد نسبت به چيدن توت فرنگي در ظروف يا ريختن در صندوق ها و کارتن هاي موجود براي مصرف بازار روانه بازار مصرف مي کنند.در شيوه دوم استفاده از محصول ما شاهد استفاده از ظروف يکبار مصرف براي قرار دادن محصول هستيم که چند سالي است مورد استفاده قرار گرفته اسـت اما با توجه به اينکه اين نوع بسته بندي ها باز هم شاهد حضور توت فرنگي هاي له شده و فاسد در ظروف هستيم و با توجه به بررسي اوليه اصول ابتدايي حفظ محصول رعايت نـگرديده و با پژوهش و ارائه راه حـل هاي درست و منطقي که اصول اوليه کار رعايت گردد و همواره موجب تسريع در فرايند گردد را ميـتوانيم به راحتي پياده کرده و موجبات حضور محصول با کيفيت تر در بازار را فراهم نـماييم.
1-10 محدوديـتها و مشکلات تحقيـق:
با توجه به بررسي ميداني پژوهش مشکلات و موانعي مانع بيش از پيش احساس شده که از جمله اين موانع ميتـوان به صعب العبور بودن مناطق کشت که با ماشين هاي کمک دار قابل دسترسي بود و همچنين تنوع محصولات و کشت سنتي ارقام توت فرنگي که دامنه وسيعي از ارقام محصول را شامل مي شود و هيچگونه نظمي در پروسه کاشت و برداشت وجود نداشته و کليه مراحل نياز به اصلاح دارد اما با توجه به محدوديت در تغييرات اساسي از جمله راه هاي ارتباطي صعب العبور که از عوامل اصلي فشار به ميوه است و تغيير ناپذيري الگوي رفتاري و همچنين نوع کار کاربران و حضور کليه اعضاي خانواده و حضور زنان خانوار همراه همسرانشان در مواردي مانع از پژوهش گرديده که با وقت کافي و حضور متعدد در سر مزارع مختلف کليه مشکلات برطرف شده و راه را براي طراحي مناسب پروسه چيدن و بسته بندي توت فرنگي هموار ساخت.
فصل دوم
مقـدمـه :
کاشت توت فرنگي در استان کردستان در طول زمان به يک فرهنگ تبديل شده و اکثر خانوار هاي اين استان با دقت و صبر کافي نسبت به کاشت و برداشت اين محصول مي پردازند.اهميت پرورش اين ميوه در استان کردستان موجب شده لقب عروس ميوه ها به اين محصول اختصاص داده شود و استان کردستان را به عنوان قطب توليد توت فرنگي در کشور معرفي نمايد و در ميان اهالي استان ارزش و اهميت خاصي براي اين محصول در نظر گرفته شود.در فصول کاشت و برداشت محصول کليه خانوارهاي استان منتظر حضور اين محصول با ارزش در سر سفره هاي خود هستند. در شرايطي که %85 توت فرنگي کشور در استان کردستان توليد مي شودبايد تمامي توان مردم و مسئولان در راستاي حفظ و تقويت نقاط قوت محصول بکارگيري شود. ميوه توت فرنگي،از معدود ميوه هاي است که جدا از مصرف تازه خوري ،با قرار گرفتن در مسير فرآوري (از طريق صنايع تبديلي) مي تواند ضمن ايجاد ارزش افزوده در کارآفريني و ايجاد شغل نقش مهمي ايفا کند. اين محصول به لحاظ عکس العمل هاي اکولوژيکي داراي طيف سازگاري بالايي است ودر منطقه شمال غرب کشور مي تواند در هر شرايط آفتاب مستقيم هواي خنک کوهستان و خاک هاي سبک اين منطقه محصول پر درآمدي داشته باشد سطح زير کشت اين محصول در حدود 2500 هکتار و توليد ساليانه آن بيش از سي هزار تن ميوه است.در آمد توت فرنگي مي تواند در هزار متر مربع سطح زير کشت قريب به 55 ميليون ريال باشد که اين درآمد نسبت به درآمد ساير محصولات قابل ملاحضه است .توت فرنگي از نظر ارزش غذايي سرشار از ويتامين ها، قندهاي ساده و قابل جذب ،املاح و اسيد هاي آمينه ضروري کمياب و گل سر سبد ميوه نوبرانه است. بررسي ها نشان مي دهند که هر ساله مقدار قابل توجهي از محصول توت فرنگي در مراحل قبل و بعد از برداشت ،به علت هاي خاص که عمده آن لهيدگي و فساد ميکروبي است از بين مي رود در مورد ميزان ضايعات اختلاف نظر وجود دارد ، ولي به هر حال در حدي است که بايد در جهت کاهش و رفع آن تلاش نمود. در اين پژوهش با بررسي مشکلات موجود در مزارع توت فرنگي و بررسي پروسه توليد و مصرف توت فرنگي بر آن شديم راهکارهاي مناسب جهت چيدن و بسته بندي محصول ارائه دهيم چرا که از مشکلات اساسي توت فرنگي استان نحوه برداشت و ارائه محصول با بازارهاي منطقه اي و جهاني است. با بررسي روند کاشت و برداشت محصول متوجه شديم يکي از روش هايي که موجب فساد و از بين رفتن محصول مي شود ضربه هاي مکانيکي در هنگام برداشت محصول مي باشد که اين خود عاملي براي طراحي وسيله اي جهت برداشت توت فرنگي شد به نحوي که با در نظر گيري شرايط استفاده مصرف کننده ابتداعآ پوشش منطقه اي و بعد پوشش جهاني محصول مد نظر بود(کانون هماهنگي دانش و صنعت،کانون توت فرنگي).
2-1 تاريخچه:
توت فرنگي در قرن چهاردهم به واسطه خواص دارويـيش شناحته شد در اوايل قرن هجدهم اجداد توت فرنگي از دو نيم کره شمالي و جنوبي در اروپا، باهم تلاقي داده شده اند و جنس توت فرنگي هاي درشت ميوه امروزي را بوجود آوردند.توت فرنگي هاي موجود در بازارسراسر دنيا از جنس گونه هاي (فراگاريا آنا ناسا) مي باشند.در ايران توت فرنگي به صورت بوته هاي خود رو در شمال کشور ديده شده است(تفضيلي 1372). توت فرنگ اصلاح شده در زما ن صدارت اتابک اعظم از اروپا به ايران وارد شده و يکي از ارقام موجود در ايران همان رقم اتابک است که در گرگان ،تهران ،اروميه و دزفول کشت و کار مي شود.توت فرنگي رقم کردستان براي اولين بار در سال 1353 توسط شيخ عثمان نقشبندي از خارج وارد و در باغ چهل هکتاري اين عالم علاقمند به مسائل باغي در محمود آباد مريوان کاشته شد. زيبايي و خوشمزگي و طراوت اين ميوه و نسبت آن به باغ شيخ بزرگوار منطقه ،توت فرنگي را به عنوان ميوه مقدس به مردم معرفي کرد. تقدس اين ميوه تنها به رابطه آن با شيخ محدود نگشت و در يک برهه زماني ده تا پانزده ساله منشا ارتزاق و درآمد جمع کثيري از مردم کردستان شد. توت فرنگي در يک حرکت آرام و خزنده از قريه محمود آباد مريوان از روستايي به روستايي ديگر رفت و طولي نکشيد که در جريان توسعه آرام باغي، سطحي بيش از 2000 هکتار از زمين هاي پراکنده و قطعات کوچک را در دامنه هاي کوهستان و حواشي رودخانه هاي محدوده در محدوده مثلث فرضي مريوان ،کامياران سنندج به خود اختصاص داد و چنان در زندگي و مهارت هاي مردم جاي گرفت که اثرات آن به عنوان يک شاخص حرفه اي فرهنگي تبلور يافت و شرايط به گونه اي متحول گرديد که ميوه(استرابري) يا همان توت فرنگي آمريکاي شمالي و جنوبي که در گوشه اي زاگرس به مهماني آمده بود مانوس و هم آواي کشاورزان منطقه گرديد و امروز به عنوان شناسنامه باغي استان کردستان متجلي شده است.ورود توت فرنگي به منطقه و استقرار آن در قطعات کوچک باغي توانسته است در صاحبان مزارع ايجاد علاقه و پايبندي کرده و با ايجاد درآمد مردم را به ماندگاري در روستا و باغداري دلگرم کند. قطعه اي زمين و چند اصله درخت و چند راس دام مجموعه دارايي باغداري منطقه را تشکيل مي دهد. روستانشيناني که حرفه اصلي آنان باغداري است مجموعه تلاش هاي فردي و خانوادگي خود را در جهت انجام امورات باغي قرار مي دهند .کودکان زنان نوجوانان پابه پاي بزرگترها در انجام امور ثانويه باغي نقش دارند.مراحل دشوار وجين کردن باغ، برداشت ميوه و جمع آوري به صورت کارهاي روزمره زنان در فصل داشت و برداشت ، شده است. مشارکت زنان ،بچه ها و حتي سالخوردگان،در مراقبت هاي باغي انکار ناپذير است جداي از تلاش طاقت فرساي اين مردمان زحمت کش ،خصوصيات اقليمي منطقه نيز به ياري آنان آمده و%88 توت فرنگي کشور در استان کردستان توليد مي شود توت فرنگي با نور مستقيم آفتاب وهواي خنک کوهستاني سازگاري بسيار خوبي دارد تلاش دسته جمعي خانوار و استفاده از نيروي کار مجاني و در دسترس ،کشت و کار توت فرنگي را در کشت هاي سنتي توجيه پذير نموده است. در حال حاضر بيش از 2500 هکتار زير کشت اين محصول مي باشد.عطر و طعم ميوه توت فرنگي تا حدودي متاثر از شرايط آب و هوايي و خاک مناسب مي باشد، مزارع توت فرنگي استان نيز بيشتر در دامنه هاي کوهستان واقع شده است و از آب سرد و گواراي چشمه ها و جويبارها بهره مندند، لذا توت فرنگي استان داراي طعم و مزه خاصي بوده و در نوع خود کم نظير مي باشد و در حال حاضر به نام رقم کردستان کشت آن نه تنها در کردستان بلکه در ساير استانهاي همجوار نيز گسترش يافته است(سرسيفي1389) .
2-2 کردستـان به عنوان قطب توليد تـوت فرنگي در ايـران:
با يک بررسي اجمالي مي توان شاهد کشت هاي موفق توت فرنگي در اين منطقه بود دلايل اين اين موفقيت را مي توان از ابعاد مختلفي بررسي کرد.از مهمترين اين نکات مي توان به عدم تعارض زمينهاي زير کشت محصول توت فرنگي ،به زمينهاي مورد استفاده در کشتهاي مهم و راهبردي اشاره کرد. در قطعات کوچک و در شيبهاي موجود دامنه ها و يا در بستر و حواشي رودخانه ها نميتوان ازمحصولات ديگر ،درآمدي به اندازه توت فرنگي استحصال نمود بنابراين بهره گيري در شکل فعلي ازمجموع قطعات کوچک و پراکنده زمين در منطقه از بهترين انواع بهره وري است بي شک کشت هر محصول در دراز مدت مساله دار خواهد بود و بيماري هايي را به دنبال خود خواهد آورد.خوشبختانه با گذشت مدت زيادي از سابقه کاشت توت فرنگي در منطقه هنوز آفت يا بيماري در حد زياد اقتصادي مشاهده نشده است است مهمترين عوامل ديگر در کشت توت فرنگي و استمرار آن در منطقه عاري بودن کشتها از بيماري و آفات است. اين مساله باعث شده است که تاکنون هيچ گونه مبارزه شيميايي بر عليه آفات در مزارع توليد توت فرنگي انجام نشود و از اين نظر محيط زيست کاملاً سالم مانده است .از نکات برجسته کشت توت فرنگي عدم اتکاي آن به کود هاي شيميايي است خوشبختانه باغداران منطقه براي تقويت خاک از منابع کود حيواني در منطقه استفاده مي کنند وبدين وسيله علاوه بر ترميم فيزيکي بافت خاک با تقويت آرام و تدريجي آن زمينه فعاليت جانوران ريز و مفيد خاک را فراهم مي آورندعدم مصرف سم و کود در کشت هاي توت فرنگي کردستان باعث شده است که توت فرنگي به عنوان يک ميوه ارگانيک معرفي شود در کشاورزي امروزه مصرف بي رويه سم و کود به عنوان زنگ خطري ،مسايل زيست محيطي را تهديد مي کند بنابراين ارگانيک بودن يک محصول به سبب عاري بودن از سم وکود هاي شيميايي مي تواند بسيار حائز اهميت باشد امروزه يکي از منابع مهم کشاورزي که مي توان گفت نقش تعيين کننده و کليدي دارد منابع آبي است.کم شدن سطح منابع آبي مخصوصاً پايين رفتن سطح سفره هاي آب زير زميني ،همواره از مسايلي بوده است که استمرا وامنيت مسايل کشاورزي را تهديد کرده است خوشبختانه کشت و کار توت فرنگي از اين نظر هم امتياز ويژه اي دارد،عمده مزارع توت فرنگي در سطح استان متکي به آب هاي روان بهاري ،آب چشمه ساران کوهستان و آب جاري رودخانه هاي فصلي است و هيچ گونه باري بر روي مصرف آبهاي زيرزميني ندارد.هواي پاک کوهستان ،آفتاب مستقيم ،خنکي هوا و سبکي خاک دامنه ها همه با هم شرايط خاصي را براي پرورش اين ميوه نوبرانه فراهم آورده است.قبلاً اشاره شد که زندگي مردم و غالب کشاورزان منطقه مبتني بر فعاليت هاي توام باغداري و دامداري يا زراعت و دامپروري است .توت فرنگي کاران منطقه در کشت اين محصول پر برکت ،توشه دام هاي خود را نيز جستجو کرده اند بنابراين کشت هاي توت فرنگي کاملاً دو منظوره است و علاوه بر توليد ميوه هر ساله مقدار زيادي علوفه از برگ چيني مزارع (بعد از برداشت ميوه) بدست مي آيد مقدار علوفه برداشت شده از يک هکتار زمين چيزي بالاتر از علوفه خشک است و با ترکيب علوفه بدست آمده از توت فرنگي براي تغديه دام هاي کشاورزان کاربرد دارد. بطور متوسط از اين محصول 9765 کيلوگرم در هکتار برداشت مي شود،که در برخي مناطق استان عملکردهاي بيشتري گزارش شده است، ساليانه بيش از 18764 تن محصول در استان کردستان توليد مي شود که يک سوم آن به منظور تازه خوري و مصرف در صنايع فراوري به ساير استان ها فرستاده شده و حدود %30 درصد آن نيز به علت فقدان صنايع فرآوري و بسته بندي مناسب به هدر مي رود(کانون توت فرنگي).
2- 3 اشتغال زايي :
اشاره کرديم که با افزايش افراد خانوار و محدود بودن عرصه زمين هاي کوهستاني زمينه مهاجرت و سرازير شدن نيروي کار به شهر هاي دور و نزديک فراهم آمده است خوشبختانه توت فرنگي توانسته است با خصوصيات خاص خود در خانوار هاي پرجمعيت و کم زمين اشتغال ايجاد کند و همانطور که پيشتر گفتيم مشارکت تمامي افراد خانواده را به موازات مراحل کاشت و برداشت در انجام کارها جلب کند درآمد ناشي از همين کشت هاي کوچک ،باغداران خرده پا را به زمين و باغ و روستا علاقه مند کرده اند و اين علاقه مندي تا حدودي از ميزان مهاجرت کاسته است مسايل اين محصول تنها به فعاليتهاي فصل زراعي محدود نمي گردد.ميوه شيرين و معطر توت فرنگي علاوه بر تازه خوري و روميزي، در مسير تبديل و نگهداري قرار مي گيرد و کمتر خانواده اي است که در حد نياز خود شربت و مرباي توت فرنگي تهيه نکند براي جوابگويي به اين خواست مصرف کنندگان هم،توت فرنگي در مسير کارگاهها و کارخانه اي صنايع تبديلي قرار مي گيرد.و باز هم توليد شغل و ارزش افزوده مي کند.نقطه اشتراک توليد توت فرنگي در بين باغداران نيز مي تواند زمينه ايجاد تشکل هاي صنفي و توليدي وتعاوني را فراهم آورد.اين موضوع مي تواند در زمينه بررسي مسايل توليد بسته بندي ميوه و بازاريابي آن فراهم کند.اين تشکل ها با محوريت توليد و پروزش توت فرنگي مي تواند زمينه ساز توليد و فروش ساير محصولات باغي ديگر نيز باشد توت فرنگي علاوه بر تمام مزايا و خاصي که از آن نام برده شد آذين بند کوهستان و حاشيه ها شده است و به طبيعت بکر منطقه جلوه اي دلفريب و تماشايي بخشيده است. زيبايي محيط و سرسبزي آن مفرح دل هر بيننده و رهگذري اعم از ساکنان منطقه و يا ميهمانان اين خطه است .پوشش سبز توت فرنگي چون سپري در مقابل باد و باران تا حدود زيادي در مقابل مسايل فرسايشي خاک نيز نقش داشته است و بدين ترتيب خاک را که يکي از مهمترين منابع کشاورزي و حيات هر ملت است تا حدودي محافظت کرده است.
2-4 تاريخچه بسته بندي توت فرنگي:
قدمت بسته بندي توت فرنگي به قرن 16 ميرسد که در آن زمان در سبد هاي حصيري مخروطي شکل فروخته مي شد که اعتقاد ها بر آن است که يکي از اولين غذا هاي بسته بندي شده بتوان از آن نام برد.بسته بندي توت فرنگي عبارت است از هرگونه ظرف يا بسته اي که محصول در آن براي فروش به بازار عرضه مي شود يا به وسيله آن اطلاعات لازم در مورد محصول به مصرف کنندگان منتقل ميشود. بسته بندي درست توت فرنگي به عنوان يك سيستم هماهنگ توصيف شده كه کليه مراحل چيدن،جابه جايي داخل زمين ، آماده سازي جهت حمل و نقل، توزيع، انبار كردن، فروش و مصرف را شامل شده و هيچ يک از اين مراحل خارج از پروسه برداشت و مصرف توسط مصرف کننده نمي باشد. بسته بندي مناسب توت فرنگي عبارت است از هنر، علم و تكنولوژي و مباني عملکردي و زيبايي شناختي کالا به يک اندازه در فروش کالا موثر بوده و مکمل يکديگرند، به جهت آماده سازي كالاها براي حمل و نقل از عملکرد مناسب بايد برخوردار بوده و در هنگام فروش با کيفيتي مناسب ميوه و ظاهري زيبا و بسته بندي شکيل مي تواند از عوامل موثر بر خريد توت فرنگي بوده و از طرفي، وسيله اي جهت اطمينان از سلامت محصول در تحويل به آخرين مصرف كننده در بهترين شرايط با كمترين هزينه متوسط است (کرمي فرهاد1384).
2-5 رويکرد طراحي در ارتباط با محصول:
طراحي پايدار 1از موضوعات بسيار مهم در طراحي جهان امروز است. بدون ترديد يکي از موارد مهمي که انسان همواره با آن دست و پنجه نرم مي کند، نحوه نگرش و برخورد با منابع انرژي و تعامل بين منابع و اثرات ناشي از اين مصرف است. در نگرش پايدار، طراحي به گونه اي انجام مي شود که اين سه مورد در يک چرخه ارتباطي صحيح قرار گرفته و بتوان در آينده نيز از نتايج مصرف منابع در حال، بهره مند شد. به عبارت د يگرقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید